Rozwój literatury białoruskiej na przestrzeni wieków!

Literatura białoruska, będąca nieodłączną częścią kultury narodu białoruskiego, ma bogatą historię sięgającą wieków wstecz. Przez wieki, Białoruś była areną różnorodnych wpływów kulturowych, co miało istotny wpływ na rozwój jej literatury. Poniżej przedstawiam przegląd kluczowych okresów i wybitnych postaci w historii literatury białoruskiej. Początki literatury białoruskiej związane są z działalnością mnichów prawosławnych, którzy zapisywali teksty religijne …

Rozwój literatury białoruskiej na przestrzeni wieków! Read More »