Mapa dostępności Fundacji Avalon

Równy dostęp do ochrony zdrowia to prawo zagwarantowane konstytucyjnie. Ustawa
o dostępności zobowiązuje instytucje publiczne, między innymi placówki służby zdrowia, do
likwidacji barier architektonicznych. Rzeczywistość nie pozostawia jednak złudzeń: osoby z
niepełnosprawnościami często mają problem ze znalezieniem dostosowanych gabinetów oraz
specjalistów rozumiejących ich potrzeby. W efekcie wizyta w placówce zdrowia wiąże się dla
osób z niepełnosprawnościami z ogromnym stresem i obawami, a często kończy się nawet
rezygnacją z usługi.   
 
W odpowiedzi na sygnały odbierane od podopiecznych oraz wnioski płynące z badań,
przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Avalon “Seksualność i rodzicielstwo osób z
niepełnosprawnością ruchową,” powstała Mapa Dostępności – ogólnopolska wyszukiwarka
specjalistów współpracujących z osobami z niepełnosprawnościami oraz dostosowanych
placówek medycznych. 
 
 To wyjątkowe przedsięwzięcie mające w swojej bazie już ponad 350 podmiotów
medycznych, umożliwia łatwe wyszukiwanie gabinetów w całej Polsce, a także między
innymi – specjalistów i specjalistki zdrowia intymnego. Dzięki wyszukiwarce zainteresowane
osoby mogą w łatwy sposób znaleźć odpowiednią placówkę w najbliższej okolicy.  
 
Placówki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami weryfikowane są
na podstawie opracowanych flitrów dostępności. Dzięki obecności na Mapie umożliwiamy
równy dostęp do opieki medycznej i możliwość skorzystania z usług lekarza specjalisty w
możliwie jak najbardziej samodzielny i niezależny sposób.  Zwracamy uwagę między innymi
na takie aspekty: 

 dostosowanie architektoniczne danej placówki,  
 dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnością,  
 możliwość alternatywnego zapisu na wizytę i odbioru wyników badań,.
 Dostęp do tłumacza polskiego języka migowego
 W odniesieniu do gabinetów ginekologicznych ważna jest dostępność
pomieszczenia do przygotowania na wizytę oraz regulowanego fotela
ginekologicznego lub leżanki. 

 
Udział w inicjatywie jest całkowicie bezpłatny; umieszczenie placówki odbywa się
za pomocą łatwego i intuicyjnego formularza, dostępnego na naszej stronie internetowej,
który wypełnić mogą osoby korzystające z danej placówki, a także osoba reprezentująca
placówkę lub sam specjalista. 
W ramach Mapy Dostępności oferujemy także szkolenia z zakresu przyjmowania
pacjentów i pacjentek z niepełnosprawnościami. Podczas szkoleń obalamy funkcjonujące
stereotypy i mity, oraz koncentrujemy się na praktycznym podejściu i gotowych
rozwiązaniach w kontekście komunikacji i potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Celem
szkoleń jest zidentyfikowanie i wyeliminowanie barier napotykanych przez osoby z
niepełnosprawnościami w placówkach medycznych i gabinetach specjalistycznych.  
Realizując Mapę Dostępności i stale zwiększając bazę placówek i specjalistów
działamy na rzecz zwiększania dostępu do ochrony zdrowia a także do respektowania prawa
dostępu do podstawowych usług medycznych. Osoby z niepełnosprawnością mają prawo i

możliwość równego dostępu i realizowania wszelkich swoich potrzeb. Ich niepełnosprawność
nie powinna i nie może być przeszkodzą w żadnym z obszarów zdrowia i życia, dlatego
serdecznie zapraszamy do włączenia się w działania na rzecz budowania rzeczywistości bez
barier. 

Wejdź na www.mapadostepnosci.pl

Udostępnij

CO JEST GRANE FESTIVAL

& WOMEN’S VOICES KOLEKTYW JUŻ W TEN WEEKEND! Już w najbliższy weekend (14-15) czerwca, znany z piknikowej i rodzinnej atmosfery Co Jest Grane Festival powróci

Read More »