Brian Porter- Szucs „Całkiem zwyczajny kraj. Historia Polski bez martyrologii”

„ Polska nie jest zbiorową męczennicą, ani zbiorowym czarnym charakterem. Polska to grupa ludzi, którzy byli zmuszeni przez ostatnich kilka wieków zrozumieć zmieniający się świat, i właśnie te ich wysiłki są tematem tej książki” – fragment książki.

Skąd się wziął polski nacjonalizm? Czy polscy socjaliści zawsze byli socjalistami? Kiedy odbył się największy atak terrorystyczny w Polsce? Kim są merytokraci, a kim wspólnotowcy?

Od kiedy możemy mówić o „ wspolnocie narodu” i dla kogo były to tylko puste słowa?

Książka historyczna którą czyta się jednym tchem. Refleksje autora zmuszają do szerszego, europejskiego, światowego spojrzenia na nasz kraj.

Jak pisze Kaja Puto: „ Historia Polski nie jest w żaden sposób wyjątkowa, jak wydaje się polakom od lewa do prawa. Jeśli porzucimy ten megalomański punkt widzenia, lepiej zrozumiemy dzieje Europy. Książka Briana Portera – Szucsa może w tym pomóc”

Polecamy Państwu tę książkę.

Udostępnij

W magazynie KROK Marta Półtorak-Chmielowiec

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania bardzo ciekawej rozmowy Marcina Sobalskiego z Martą Półtorak-Chmielowiec z wykształcenia prawniczkę, na co dzień zajmującym się analityką biznesową. Na zakończenia usłyszycie

Read More »

Mapa dostępności Fundacji Avalon

Równy dostęp do ochrony zdrowia to prawo zagwarantowane konstytucyjnie. Ustawao dostępności zobowiązuje instytucje publiczne, między innymi placówki służby zdrowia, dolikwidacji barier architektonicznych. Rzeczywistość nie pozostawia

Read More »