Avalon Kids to nowy, bardzo potrzebny projekt Fundacji Avalon dedykowany dla najmłodszych.

Drodzy! Ruszyło nowe przedsięwzięcie organizacji – jej najmłodsze dziecko, Projekt Avalon Kids!

Fundacja, która wspiera osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore już od ponad 16 lat, pragnie w szczególny sposób zająć się także potrzebami dzieci z niepełnosprawnościami. Cele jakie przyświecają temu ważnemu społecznie projektowi to wyrównywanie szans pomiędzy dziećmi z niepełnosprawnościami a pełnosprawnymi, tworzenie świata bez jakichkolwiek wykluczeń i barier, zwiększanie świadomości w temacie niepełnosprawności oraz dbanie o jakość stanu zdrowia, w tym zapewnienie dzieciom ciągłej terapii, co w wielu przypadkach jest priorytetem w ich rozwoju.

Radio Praga miało wspaniałą okazję porozmawiać z Panią Lusine Duryan kierowniczką tego projektu. Rozmawialiśmy o genezie pomysłu, zadaniach wykonanych i oczywiście o przyszłości Avalon Kids.

Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy:

Udostępnij