Rondo Praw Kobiet

Już kilka miast w Polsce doceniło trud związany z aktywnością kobiet w sprawie swoich praw. Czy w stolicy jest takie miejsce, w którym powinna stanąć podobna tablica? Ulica, plac, skwer….? Propozycje proszę słać na adres email: d.sawicki@radiopraga.pl . Najciekawsze pomysły opublikujemy na naszej stronie.