Zajmuję się holistycznie rozwojem osobistym w równowadze i harmonii we wszystkich obszarach życia. Jestem psychologiem, certyfikowanym coachem, praktykiem neurolingwistyki, admiratorką Mindfulness - skutecznego narzędzia redukcji stresu. Łączę te aspekty z naukami i filozofią Wschodu, dla optymalnych efektów na drodze do podnoszenia jakości i efektywności życia, zgodnie z Twoimi potrzebami i wartościami, do odkrycia Kim Jesteś a nie Kim nauczono Cię być.

Od kilkunastu lat praktykuję integrując doświadczenie i kompetencje zawodowe z pasją.

Prowadzę swój program autorski Meandry życia czyli jak chcesz, żeby było?. Rozmawiamy właśnie o meandrach życia... o naszych potrzebach, relacjach, pasjach, miłości, radościach i smutkach, wyborach. Czego pragniesz doświadczać w swoim życiu? Jakie relacje budować i z kim? Po co cokolwiek robisz albo nie? Co sprawia, że czujesz się szczęśliwa/y, spełniona/y?

Współpracuję pro bono z fundacjami dla kobiet i wspieram aktywnie akcje wzbogacające życie ludzi.