Drodzy Słuchacze! Radio Praga oraz audycja Inspektor Afisz zostały patronami medialnymi Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego BLACKOUT, który odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Wołominie.

Ogólnopolski Festiwal BLACKOUT został stworzony z myślą o integracji amatorskich zespołów teatralnych z całej Polski. To jest naszym głównym celem, dlatego powstała specjalna konkurencja polegająca na przygotowaniu przez grupy złożone z aktorów różnych teatrów obecnych podczas festiwalu, etiudy teatralnej. Grupom ułożonym dzięki losowaniu zostaną zadane tematy etiud, którą dany zespół przygotuje i zaprezentuje w dowolnej formie a całość nagrodzi oraz oceni publiczność. Taka zabawa da możliwość poznania się zespołów poprzez wspólną i kreatywną pracę.

Drugim ważnym celem festiwalu jest docenienie scenariusza autorskiego, który tworzy nową jakość, pokazując idee, myśli i język sceniczny danego teatru. Jury festiwalu przyzna nagrodę specjalną za autorskie teksty.

Więcej o BLACKOUTCIE na oficjalnej stronie internetowej festiwalu: http://festiwalblackout.pl/