MintEvents oraz Warmińsko-Mazurski Moto Club w Giżycku oraz Rentz Transport serdecznie zapraszają na pierwszy TRACK DAY Giżycko :)
Miejsce: Lotnisko Pierkunowo pod Giżyckiem

Imprezę organizujemy w pełni non profit, celem eventu jest zbiórka pieniędzy na rzecz potrzebującego Łukaszka. Łukaszek ma 10 lat, jest pasjonatem motoryzacji, od urodzenia choruje na bardzo rzadką chorobę "Zespół Dandy-Walkera" - wrodzone wady mózgu z niedorozwojem móżdżku. 
Najbliźsi Łukaszka oraz On sam z niesamowitą determinacją walczą o Jego zdrowie. Wiąże się to z nieustająco rosnącymi kosztami. Liczy się każda złotówka zebrana podczas imprezy. Pomóżmy Łukaszkowi w walce o zdrowie i sprawność! :)
Łukaszek znajduje się pod opieką Fundacji chorych na zespół Dandy-Walkera "Podaj dalej" i to z jej ram organizujemy zbiórkę pieniędzy.

ATRAKCJE IMPREZY:
1. Drift Taxi- Możliwość przejazdu autem do driftu po torze, na prawym fotelu-(min. 20 zł od osoby na rzecz zbiórki- za jeden przejazd)
2. Time Attack- przejazd dowolnym autem po torze na czas-(możliwość startu- min. 20zł od auta na rzecz zbiórki)
3. Przejazd ciężarówką na fotelu kierowcy- (możliwość przejazdu-min. 20zł od osoby na rzecz zbiórki)

REJESTRACJA ZAWODNIKÓW: 
Chcesz wystartować swoim autem (drift/time attack)? Zgłoś sie do nas na fanpage MintEvents lub poprostu przyjedź :) 
Rejestracja zawodników w dniu eventu w godzinach: 8.00-10.30 w biurze organizatora na terenie imprezy .
Każdy z zawodników i osób im towarzyszących zobligowany jest do uiszczenia opłaty minimalnej 5zł od osoby na wjeździe na teren imprezy- na rzecz zbiórki charytatywnej dla Łukaszka :)

WJAZD DLA WIDZÓW:
Możliwy o godzinie 11.00
Koszt uczestnictwa w imprezie: min. 5 zł od osoby na rzecz zbiórki charytatywnej dla Łukaszka- pobierane na bramie wjazdowej, po podpisaniu regulaminu imprezy :)

Sponsorem imprezy jest firma: RENTZ TRANSPORT
Serdecznie dziękujemy za wsparcie w organizacji imprezy oraz wpłatę gwarantowaną na konto zbiórki dla Łukaszka. 

Regulamin imprezy:
Każdy uczestnik przy wjeździe na teren imprezy otrzyma do podpisania regulamin.
Treść regulaminu:
1. Kierowcy i widzowie uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie bądź cywilnie za szkody wyrządzone organizatorowi, innym kierowcom lub widzom.
2. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
3. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie imprezy.
4. Uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie stosownych przepisów prawa o ruchu drogowym i o bezpieczeństwie imprez masowych.
5. Na terenie imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
6. Podczas trwania imprezy uczestnicy zobowiązani są bezwzględnie stosować się do wytycznych organizatora.
7. Uczestnik, który złamie regulamin będzie zobowiązany do opuszczenia terenu imprezy. 
8. Uczestnik zlotu zobowiązany jest do poszanowania mienia znajdującego się na terenie imprezy i ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
9. Organizatorzy zlotu zabezpieczają teren imprezy, ale nie biorą odpowiedzialności za zaistniałe na terenie imprezy zdarzenia- kierowcy i widzowie uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie bądź cywilnie za szkody wyrządzone organizatorowi, innym kierowcom lub widzom.