16265253 1723595047951714 906215830518011183 n

KURS RATOWNICTWA DROGOWEGO 

( UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA max może wziąć udział 55 osób )

Dlaczego Warto? W Polsce co roku dochodzi do co najmniej 45.000 wypadków. Ginie w nich ok. 5000 osób. Często dlatego, że inni kierowcy nie są w stanie skutecznie udzielić pierwszej pomocy, której znajomość bagatelizowana jest na kursach prawa jazdy. Dzięki uczestnictwie w organizowanym przez nas kursie będziecie mieli Państwo okazję zarówno w teorii, jak i praktyce nauczyć się ratować życie.

Czas trwania? Kurs trwa około 5h. W tym czasie uczestnicy mają okazję uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych, jak i zajęciach teoretycznych. Cena kursu tego dnia to jedyne 65 zł Brutto. 

Co jest umawiane na kursie? 
Oto omawiane zagadnienia:

Zajęcia teoretyczne:
- Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
- Dlaczego warto nie bać się udzielać pierwszej pomocy
- Charakterystyka zdarzeń drogowych
- Psychologiczne aspekty pierwszej pomocy
- Bezpieczeństwo ratownika i poszkodowanego
- Pożar pojazdu
- Prawidłowe wezwanie służb ratowniczych
- Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
- Przeciwdziałanie niewydolności wielonarządowej
- Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
- Ewentualne przemieszczanie poszkodowanego
- Urazy komunikacyjne
- Wstrząs
- Skład apteczki samochodowej- o co warto rozszerzyć

Ćwiczenia:
- Ocena stanu poszkodowanego
- Pozycja przeciwwstrząsowa
- Bezpieczne obracanie poszkodowanego na plecy
- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
- Zabezpieczenie miejsca wypadku
- Zdejmowanie kasku motocyklisty
- Ewakuacja poszkodowanych z samochodu

Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestniczy otrzymują imienny certyfikat potwierdzający odbycie kursu z zakresu ratownictwa drogowego oraz legitymację.

Z poważaniem, 

JACEK GRYBALOW
Grupa Ratowniczo-Medyczna „Medicus”
www.grupamedicus.pl
e-mail:ratownicy@grupamedi>cus.pl
Tel. 501 215 864; 513 550 446