14 marca 2021 w "Słowiańskiej i nie tylko Podróży Muzycznej" po raz wtóry zagości czuwar Welerad Bogdanovic.
Tym razem zespół wzespół z DJ Vilcinescu omawiać będą te podstawowe ale i te mniej znane aspekty związane z Jarymi Godami, postacią Marzanny i słowiańską obrzędowością wiosenną.
Muzycznie połączymy siły z Celtami z okazji święta kultury spożycia zielonego napoju chmielowego i w przerwach między gędźbami zabrzmi oryginalna nutka celtycka - ta tradycyjna i ta współcześniejsza.