Maciek Ciszkiewicz i Michał Stefaniak czyli 2/4 zespołu Graudance o płycie "Myśli Wsteczne".
Dwa kwadranse zróznych szuflad, stanowiące o dwóch kwadransach kończących program.