Tytus Adamczewski czyli 1/4 zespołu Beyond the event horizon, opowiedział o płycie zatytułownej "Leaving the 3rd dimenson".