Rożne oblicza mają artyści. Pan o imieniu na literę F, przedstawia jedno z nich.