Kovalczyk w repertuarze Republiki o Obywatela G.C.