Robert Brylewski opowiedział nam o tym jak Izrael z Kulturą się miesza...