Wojtek Augustyniak - koordynator projektu "SZKOŁA TELEDYSKÓW" - o trwającym do niego naborze.